Gesprek

Onze werkwijze in 6 stappen

1. De Intake

We praten met alle niveaus binnen het Sales en Marketing team en met de HR Manager om een duidelijk beeld te krijgen van uw bedrijf, uw medewerkers en uw klanten. Wij houden rekening met de eerder gegeven commerciële opleidingen en uw verkoop doelstellingen.

2. Observaties van gesprekken bij de klanten op de baan en/of op de verkooppunten

We begeleiden uw verkopers bij hun bezoeken aan klanten en prospects. Op die manier observeren we “live” de kwaliteiten en aandachtspunten van de verkopers. Hiervoor hanteren we een gestructureerde checklist.
Op het eind van de observatie krijgen de verkopers direct feedback.

Werkwijze
Gesprek

3. Inbreng van klanten

Rollenspelen hebben een toegevoegde waarde wanneer ze worden verricht met uw klanten. Deze aanpak wordt erg gewaardeerd door uw verkopers omdat ze rechtstreeks objectieve feedback ontvangen van hun eigen klanten. Dit geeft ons extra informatie om een volledig beeld te krijgen van de kwaliteiten en aandachtspunten binnen het sales team.

4. De analyse en Conclusie

De analyse van fase 1,2,3 wordt teruggekoppeld naar het Management en hieruit worden de gepaste conclusies getrokken. Vanaf dit moment wordt de improvement die men wil bereiken vertaald naar SMART doelstellingen. Deze doelstellingen zijn de basis voor het opstellen van het Training en Development plan (stap 5). Dit plan is erop gericht de gewenste gedragingen en resultaten te bereiken.

5. De uitrol van het plan

Het opgemaakte plan wordt op een zo effectief mogelijke manier uitgerold (door ons of door u, al dan niet met onze begeleiding). Mensen vallen al eens terug in hun oude gewoonten, hoe goed het plan en de uitrol ook mogen zijn. Vandaar het belang om diverse opvolg-momenten in te plannen. Dit kan op verschillende manieren gebeuren: een 1-2-1 op kantoor, begeleiding op het terrein, coachen van coaches …

6. De uitkomst

Na de uitrol van het plan is het van cruciaal belang om een nieuwe meting te realiseren. Deze meting zal op een objectieve manier de gedragsveranderingen die hebben plaatsgevonden weergeven. Zijn uw medewerkers meer strategische partners geworden van uw klanten? Creëren uw medewerkers een veilige omgeving waar de klant zich open kan stellen? Deze veranderingen zullen het team naar een hoger resultaat brengen.

Het gehele project kan ook digitaal worden uitgerold. Het SMIP concept bestaat dus uit 6 verschillende stappen. Van stap 1 tot en met 4 werken we samen. Vanaf stap 5 bent u vrij om het plan met uw eigen mensen uit te rollen of om dit samen met ons te doen.

Werkwijze